NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre és el document on es recull de manera ordenada el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que adopta el centre en el dia a dia.

És un document viu, en constant renovació a proposta de tots els sectors i permet assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGC.

El document està a la disposició de qualsevol membre de la comunitat escolar que el vulgui consultar.

NOFC