Funny day!

FUNNY DAY- a big cooperative activity between all St Andreu schools

Aquest és el segon any que la nostra escola participa en El Funny day. Aquesta activitat és fruit de la coordinació dels mestres d’anglès de les diferents escoles i instituts del nostre municipi.

L’activitat consisteix en que al llarg del curs els alumnes de 5è de les diferents escoles tenen “penfriends” que significa que tenen un amic per carta. Al final de curs aquests penfriends s’acaben coneixent, aquest dia és l’anomenat Funny day. Per a aquell dia els alumnes de 3r de la ESO preparen a la resta d’alumnes unes proves i jocs en llengua anglesa.

Així doncs, els alumnes de l’institut i els penfriends gaudeixen d’una jornada lúdica en què totes les activitats i proves són en anglès.