Entrada relaxada P3

Durant el primer trimestre, i la primera setmana del segon, els alumnes de P3 de la nostra escola i les seves famílies gaudeixen de les entrades relaxades.

Gràcies a les entrades relaxades, hi ha continuïtat amb les entrades que fan els alumnes a les Escoles Bressols Municipals, de manera que en facilita l’adaptació a la nova escola.

Durant l’entrada relaxada, de 9 a 9:20h, cada família acompanya l’infant a l’aula, l’ajuda a penjar la bossa de l’esmorzar, a penjar l’abric (si li cal)… També el pare, la mare o un altre familiar té temps per saludar els companys, veure un treball de plàstica que van fer el dia anterior o parlar amb la mestra, la família té temps d’acomiadar-se del fill/a amb calma i tranquil·litat…

Aquestes entrades, tranquil·les, relaxades, s’entenen també com un espai d’intercanvi i de diàleg, per crear vincles, obrir les aules i fomentar la confiança a l’escola.

Per a nosaltres fer entrades relaxades és una mesura més d’acolliment a les famílies, que afavoreix la comunicació constant i afectiva i que ajuda a que els pares deixin el fill o la filla a l’escola amb confiança, la qual cosa permet millorar el clima i l’ambient a l’aula.Resultat d'imatges de FOTOS ESCOLA CAN SALVI