Metodologia AICLE/ CLIL

Durant el 2n trimestre del curs passat es va implementar a l’escola, com a prova pilot, la metodologia AICLE a alguns cursos del nostre centre. Amb l’objectiu de millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües estrangeres, i oferir als nostres alumnes més hores en anglès en altres àrees.

Aquest curs 2018-19 el nostre centre ha estat prioritzat per a participar a la nova edició del programa Generació plurilingüe: aprendre llengues estrangeres a través de les matèries, GEP, edició 2018-2021.

La metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres, en anglès Content Language Integrated Learning, CLIL), consisteix en l’ensenyament integrat d’una matèria no lingüística i de la llengua estrangera. És una combinació que permet a l’alumne adquirir els coneixements del currículum i incrementar el contacte amb la llengua estrangera, en el nostre cas, l’anglès, tot potenciant les seves competències en aquest camp.

Està demostrat que existeix un major èxit en l’aprenentatge de les llengües estrangeres quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes com les ciències, l’educació física, o artística que per mitjà dels currículums funcionals que tracten aquestes llengües com a assignatures independents.