Apadrinament lector

A partir del curs 2014-15 vem posar en marxa l’apadrinament lector, una activitat pensada per a fomentar l’hàbit lector que té com a principals objectius motivar i millorar el nivell lector del nostre alumnat de Cicle Inicial.

Descripció

L’activitat consisteix en que l’alumnat de 6è són els padrins de lectura de l’alumnat de 1r, durant 30 minuts, un dia a la setmana. Els padrins s’encarreguen de potenciar la tècnica lectora dels seus fillols/es: els escolten, els fan preguntes, els ensenyen a pronunciar correctament…

Prèvia a la sessió amb els fillols/es, l’alumnat de sisè destinarà un temps a preparar la lectura i les activitats proposades per a cada sessió, ja que els padrins han de tenir clara quina és la seva funció, conèixer el vocabulari que surt a les lectures, …

Justificació

L’apadrinament lector és una activitat molt positiva tant per l’alumnat més gran com pel més petit. A l’alumnat de Cicle Superior els resulta molt estimulant i motivador el fet de servir com a model de l’alumnat més petit. L’apadrinament lector permet a l’alumnat d’ambdós nivells desenvolupar habilitats lectores, lúdiques, recreatives i afectives que repercutiran positivament en el seu aprenentatge i evolució personal.

El padrí/na se sent important i gran, agafa confiança perquè veu que és capaç de realitzar amb èxit una tasca que se li ha encomanat i tot plegat contribueix a potenciar el seu nivell de responsabilitat. Així mateix, els permet evidenciar tot allò que han après la qual cosa provocarà que es fixin en les errades que comet l’alumnat de Cicle Inicial, reforçant així els propis aprenentatges.

D’altra banda, l’alumnat de primer es sent atès per un referent més gran però més proper a ell/a. Es senten importants i acompanyats/des.

Entre els padrins/es i els fillols/es es poden crear lligams molt forts. Així doncs, es millora l’autoestima, la motivació i la convivència a l’escola.

Objectius

Els principals objectius d’aquesta activitat són:

  • Millorar la capacitat lectora de l’alumnat de primer de forma lúdica amb altres nens i nenes.
  • Llegir textos de diferent tipologia amb una entonació i ritme adequats.
  • Comprendre textos de diferents tipologies i gèneres.
  • Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal.
  • Potenciar les relacions entre l’alumnat de diferents nivells a partir d’activitats d’ensenyament – aprenentatge.
  • Crear llaços de solidaritat i responsabilitat compartida entre nens i nenes d’edats diferents.
  • Fomentar l’autonomia de l’alumnat.
  • Respectar el llibre de lectura socialitzat.