Actualment,bones-practiques-aa la nostra escola compta amb una aula d’acollida on s’atén els alumnes estrangers nouvinguts que tenen dificultats per l’adaptació i el seguiment del currículum dins del seu grup-classe per de falta de competència lingüística.

L’alumnat assisteix a l’aula d’acollida unes sessions setmanals, durada que podrà anar disminuint a mesura que avancin en els aprenentatges i en funció de l’organització de l’acollida inicial.

En cap moment, l’horari de l’aula no interfereix en aquelles matèries que l’alumnat nouvingut pot compartir amb els seus companys i les seves companyes de classe com per exemple la plàstica, música, educació física i anglès.

La metodologia de l’aula d’acollida te en compte l’organització dels aprenentatges de manera globalitzada, l’existència d’activitats funcionals, el foment del treball cooperatiu i l’establiment de relacions personals positives sempre tenint com a punt de referència ajudar els alumnes a accedir als currículums de totes les àrees en les millors condicions possibles.

Treballem l’expressió oral

A l’aula d’acollida fem moltes activitats per tal de treballar la llengua catalana: pintem, simulem situacions de la vida quotidiana al racó del joc simbolic, busquem la informacio que necessitem a l’ordinador, al diccionari…i ara estem treballant el vocabulari de la primavera.