Innovació

Lluny de reproduir les classes magistrals en què els mestres utilitzaven els coneixements i metodologies dels llibres de text, els exàmens i els deures com a recursos educatius, un nombre cada cop més alt de centres escolars estem apostant per crear un ecosistema educatiu propi, a partir de les seves creences com a educadors, que serveixi com a marc per al desenvolupament cognitiu, físic, emocional, maduratiu i social dels infants. Un aprenentatge transversal en què també cal encabir-hi l’educació en valors, l’adquisició de competències com els idiomes i les TIC, la capacitat crítica, l’autonomia, el treball en equip, l’adaptabilitat al canvi, etc. i que desperti en els infants el gust per aprendre, experimentar, construir i esdevenir l’epicentre de la seva educació. Unes premisses que, de retruc, permeten apropar-se més al concepte d’educació inclusiva i personalitzada, que atén de manera més eficient les necessitats educatives i els ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

inicislider-innovacio2