Aquest projecte es va iniciar el curs 2008/09 dins les àrees d’anglès i educació física, el curs 2009/10 amb Música i Plàstica (Ex. Artística), el curs 2010/11 es va treballar des de l´area d´educació ambiental amb “Els horts escolars”, el curs 2011/12 ho vam fer en l’àrea de Llengua Catalana, el curs 2012/13 en les Matemàtiques, el 2013/14 en les Ciències, el 2014/15 en Jocs Tradicionals , el 2015/16 en Jocs d’Estratègia , el 2016/17 en Jocs de Taula , el 2017/18 en Jocs Populars , …. i el 2018/19 en Jocs del s. XXI.

El projecte d’escoles del barri té com a objectius principals:

    1. Crear espais de coneixença i intercanvi entre el professorat de les escoles públiques del barri de Cappont.
    2. Proposar activitats didàctiques des de les diferents àrees curriculars que afavoreixin l’intercanvi entre l’alumnat de les escoles del barri de Cappont.
    3. Portar a terme tècniques i estratègies de treball cooperatiu com a proposta metodològica per als aprenentatges.
    4. Donar a conèixer la tasca educativa, innovadora i de qualitat, de les escoles públiques de Cappont a les famílies i entitats del barri.

El curs 2010/11 es va iniciar el projecte “JUGUEM”. L´objectiu d´aquest és que els alumnes de l´escola bressol tinguin el primer contacte amb l´escola dels seus propers anys d´escolarització.