BLOG DE LA BIBLIOTECA

El propòsit fonamental de la Biblioteca Escolar és fomentar el gust per la lectura i una cultura de la informació que promocioni lectors motivats i independents. Aquest curs hem posat en funcionament el Bibliopati, on els alumnes poden anar a la Biblioteca a l’hora de pati, a llegir, a fer tasques escolars, … i la veritat és que ha sigut un gran èxit. Per altra banda, hem fet un concurs de dibuix per trobar una mascota de la nostra biblioteca. La participació ha sigut nombrosa i per fi ja tenim la nostra mascota: Elisius. Igualment, hem tornat a posar en funcionament les Maletes de la Biblioteca i, per altra banda, unes comissions on els alumnes hi juguen un paper molt important per tirar endavant la biblioteca.

biblio 2