L’objectiu principal d’aquest projecte és que les famílies participin, col•laborin i s’impliquin en la vida quotidiana de l’escola i crear situacions de conversa entre els alumnes

És un projecte participatiu i col•laborador entre família – escola, i entre pares – fills (vinculació afectiva i de compromís família – escola).