Aquest projecte l’iniciem el curs 2010/11 i és el document que reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar a tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa en les bases que han de permetre l’èxit personal i social i la gestió positiva de conflictes. Aquestes accions poden anar adreçades a la millora del clima a l’aula, al centre o a l’entorn.

El Projecte de convivència és un document viu, d’acord amb els principis del projecte educatiu de centre i del seu saber fer quotidià.