Què és l’arquiescola?

  1. El programa s’estructura a partir de 3 eixos principals: cos, habitatterritori.
  2. Els eixos principals es desenvolupen des de les dimensions humana i física.
  3. Transversalment es treballen, en cada un d’aquests eixos, conceptes com la perspectiva de gènere, la diversitat (cultural i funcional), la sostenibilitat i la identitat.
  4. L’estratègia de treball que segueix el programa es fonamenta amb el coneixement transversal i pluridisciplinar, donant valor al procés d’aprenentatge com a recurs pedagògic. Al mateix temps, els projectes que inclou el programa, permeten un procés de desenvolupament en les 3 fases generals que tot projecte arquitectònic ha de seguir: observar, pensar i fer.
  5. El coneixement i l’aprenentatge es dóna de manera vivencial, amb relació-aplicació directa amb la vida quotidiana de l’alumne/a i amb l’objectiu de resoldre problemes i situacions reals.

Construïm la Cúpula de Leonardo da Vinci – Cicle Superior

El dimecres, 15 de gener, els alumnes de cicle superior vam posar en marxa els nostres coneixements sobre polígons i les nostres habilitats de construcció per muntar la cúpula de Leonardo da Vinci on vam poder aplicar continguts apresos d’angles i figures geomètriques. Aquesta construcció… Llegeix més»