Dins de l’àmbit del Gust per la Lectura, la nostra escola inicia aquest Projecte amb els següents objectius:
1. Millorar l’hàbit lector i la competència lectora.
2. Incentivar el gust per la lectura.
3. Millorar i fomentar la convivència i la cohesió social
4. Educar en la responsabilitat i el compromís.
5. Treballar la cooperació entre cicles.
6. Treballar diferents estratègies de lectura.
7. Ampliar els espais de comunicació oral entre els infants en la llengua vehicular de l’escola.
L’apadrinament és l’ajuda o acompanyament en el camí lector que poden efectuar els lectors més grans a lectors que s’estan iniciant, una relació entre padrí i fillol que molt cops va més enllà de la pròpia tasca d’ajut en la lectura. Són moments d’intercanvi de lectura molt interessants.
Aquestes sessions es duran a terme quinzenalment entre els alumnes de 6è amb 2n, i els de 5è amb 1r. Els primers comencen des del 1r trimestre i els segons a partir del 2n trimestre.