Reconeixement d’Escola Innovadora

 Reconeixement del nostre projecte d’Educació Emocional com a projecte d’innovació

El Departament d’Ensenyament vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d’innovació pedagògica impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu.

La innovació pedagògica ha d’estar fonamentada en la recerca educativa, i ha de respondre a l’evolució social. El seu objectiu últim, evidentment, ha de ser una millora en la qualitat del sistema educatiu i de la seva equitat.

El projecte d’Educació Emocional de l’escola Amat Targa  té com a objectiu estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l’èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l’activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu del centre. Així mateix   respon a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i aporta evidències del canvi que ha significat per al centre pel que fa a les competències dels alumnes.

Aquest ha estat un projecte que ha representat un esforç per tota la comunitat educativa i que després de dos anys d’implementació ara estem recollint els seus fruits. Només podem agrair als alumnes perquè són els gran protagonistes, a les famílies per entendre el projecte i als mestres per implicar-se i entendre l’educació d’una altre manera. GRÀCIES!