PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019

Benvolgudes famílies:
S’acosta l’inici del procés de preinscripció i matrícula per al proper curs 2018-2019. Els nens i nens que durant l’any 2018 compleixen els 3 anys (nascuts l’any 2015) i també els nascuts en d’altres anys en els cursos corresponents d’educació infantil i primària properament es podran matricular.
Abans de la matrícula, però, cal fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol·licita l’admissió en un centre determinat. L’haureu de formalitzar entre el 13 i el 24 d’abril, ambdós inclosos, en el centre on desitgeu inscriure el vostre fill/a i que heu demanat en primer lloc.
Per fer la preinscripció i la matrícula cal:
− conèixer el calendari de tot el procés
− consultar l’oferta de places escolars
− conèixer els criteris de prioritat amb que s’ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los
− presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s’estableix
− consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
− consultar el centre assignat
− fer la matrícula

Fases de la preinscripció. Dates
Difusió de l’oferta. 9 d’abril
Presentació  de la sol·licitud al centre. del 13 al 24 d’abril, ambdós inclosos
Presentació de la documentació al centre. fins al 25 d’abril de 2018
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. 3 de maig
Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional. del 4 al 8 de maig
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions. 10 de maig
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona. 11 de maig.
Llista ordenada definitiva. 15 de maig
Període d’ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici). del 31 de maig al 4 de juny
Publicació de l’oferta final de places. 11 de juny
Publicació de les llistes d’admesos(i llistes d’espera si n’hi ha). 12 de juny
Matricula dels alumnes preinscrits amb plaça assignada. del 21 al 27 de juny, ambdós inclosos

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT