LA GEOLOGIA: MARC TEÒRIC

Esparreguera es troba situada sobre la depressió Vallès-Penedès en contacte amb la Serralada Pre-litoralAquesta situació fa que presenti una configuració geològica especial, estant determinada per les característiques estructurals, litològiques i geomorfològiques de cada unitat.

D’altra banda, la Falla del Vallès-Penedès divideix el terme municipal entre la Serra de Rubió, la qual forma part de la Serralada Pre-litoral; i la Depressió Vallès-Penedès, on es troba la resta del terme. La cara nord de la Serra de Rubió es troba en contacte amb la Depressió Central Catalana, on es troba el Massís de Montserrat.

 

Geòtop dels Blaus

L’aspecte de les Roques  i el seu valor com a patrimoni geològic es fonamenta en el seu origen.

Aquestes roques estan formades per l’anomenada “Farina de Falla” que són esquistos (roques metamòrfiques en què els constituents originals foren argiles o fangs) triturats de forma intensiva a  gran profunditat de l’escorça terrestre a  l’Era terciària.

Aquesta composició els hi dona la coloració específica gris – blavosa , que va adquirint matisos de gran bellesa  al llarg del dia quan reben la llum del sol. Es un material  fàcilment  erosionable  per la seva fragilitat.

El relleu d’aquests materials destaca pels xaragalls, ja que aquests poden assolir fins a 20 m de longitud i 2 i 3 m de profunditat.

Al començament de la Riera del Puig, aquest material es posa en contacte amb les terrasses de l’Era Quaternària (material sedimentari).

La drecera que baixa des de la carretera fins a la Font de la Barona  es passa per sobre de pissarres del Paleozoic.

Finalment, la Farina de Falla contacta amb les fàcies vermelles del Buntsandstein al peu de la Bramona, que donen el color característic vermellós i marronós a les terres del voltant.

Tot en conjunt, constitueix un patrimoni natural molt original i de gran valor pel municipi d’Esparreguera.

 

Enllaços d’interès

Díptic – Ruta geològica

Ruta geològica del camí de la Barca a les Roques Blaves. Josep Ignasi Palou

Podcast amb la narració de la Ruta Geològica de Ràdio Esparreguera, amb Josep Ignasi Palou

 

LA GEOLOGIA: PROPOSTES D’APRENENTATGE

L’alumnat de 4t és l’encarregat de dur a terme l’estudi exhaustiu sobre la formació d’aquest indret així com de conèixer les roques i minerals que formen l’entorn de les Roques Blaves.