Què oferim

Sóm un centre públic que funciona des de 1988 on s’imparteix Educació Infantil de 3, 4 i 5 anys  i Educació Primària de 6 a 12 anys.

A grans trets, el nostre Projecte Educatiu està basat en :

 • El respecte al pluralisme i la interculturalitat.
 • La defensa i aplicació dels valors democràtics.
 • La defensa de la coeducació i la igualtat de drets  sense discriminació per raons de sexe , ètnia o creença.
 • Una metodologia que persegueix, entre d’altres objectius, la significació dels aprenentatges, la utilització de les noves tecnologies absolutament integrada dins del procés d’aprenentatge, el treball a partir de la recerca i investigació  i el respecte continuo a la diversitat i als diferents ritmes del nostre alumnat.
ASPECTES EDUCATIUS SINGULARS
 • La prioritat del segon cicle de l’educació infantil: Aquesta etapa té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, tota la nostra pràctica educativa està enfocada per facilitar aquest aprenentatge: relació directa diària família-mestra, treball contínuo de l’autonomia i l’autoimatge, situacions d’aprenentatge experimentals, sessions setmanals per Espais, anglès, psicomotricitat, Buf, música, racons, joc simbòlic, utilitzacio de recursos digitals com tabletes, robòtica, ordinadors,…
 • La incorporació de les noves tecnologies:  Des de P3 fins a 6è totes les aules disposen de PD, tenim  més de 100 ordinadors i tauletes distribuïts  pel treball a les aules, hem incorporat la robòtica a les nostres programacions, cada dia més es potencia l‘estudi de gravació amb la realització per part de l’alumnat de 6è del programa FonTV i hem començat el treball amb la plataforma Google Apps de treball virtual online amb alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior.
 • Som escola inclusiva: Oferim a tots els nens i nenes, sense distinció pel que fa a la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de ser membres de les aules regulars i d’aprendre dels seus companys ,i amb ells, a l‘aula.
 • L’atenció a la diversitat: Les àrees instrumentals de Català i Matemàtiques es treballen en tallers de tres grups ( en alguns nivells fins i tot en quatre ). La quantitat de mestres possibilita els desdoblaments de grups o dos mestres a l’aula en altres àrees o activitats com l’anglès, la resolució de problemes, el laboratori, l’hort,…
 • L‘educació socioemocional: És necessari educar els nens i els joves a ser conscients que les emocions i sentiments intervenen en les relacions personals i socials. L’escola disposa d’instruments per ajudar als infants a gestionar aquests aspectes tan importants a la vida, a través dels programes de Competències Personals i l’Escolta’m
 • L’anglès com a primera llengüa estrangera: L’anglès s’incorpora a les aules ja des de P3 i al llarg de l’escolaritat es potencia amb més hores, més desdoblaments orals i realitzant la plàstica en aquesta llengua ( Arts & Crafts )
 • El Pla d’Impúls de la Lectura: Un dels principals objectius curriculars del centre és ajudar als nostres alumnes a ser lectors i lectores competents. Per aconseguir-ho cuidem molt les estones de lectura, desenvolupem un projecte d’Apadrinament Lector per part de l’alumnat, potenciem la utilització de la Biblioteca del centre i participem en el Certàmen de Lectura en Veu Alta d’àmbit territorial.
 • L’educació musical: Sabem que la música educa la sensibilitat, promou l’autosuperació i ajuda l’alumne a esforçar-se per avançar i millorar el seu nivell d’aprenentatge. Hem fet una gran aposta per aquest àmbit i hem inclòs a les nostres programacions la introducció de diferents instruments com la flauta i el Ukelele;  a més fa uns anys que participem en els pojectes de música que ens ofereix el Conservatori de Terrassa.
 • L’aprenentatge a partir de l’observació i l’experimentació: S’aprén fent, que és el que ens facilita l’Aula de Ciències dotada de 4 ordinadors multimèdia, impressora, pantalla de 42“, 2 lupes binoculars amb  càmeres de fotografiar,  6 consoles de captació de dades, instruments de mesura, material d’experimentacióamb, l’ hort del centre on cada cicle té la seva parcel.la i la participació en el programa Recerkids entre d’altres pràctiques educatives utilitzades dia a dia a les aules.
 • El dret a l’equitat: Els infants tenen dret a tenir les mateixes oportunitats independentment de les seves situacions familiars. L’escola vetlla perquè així sigui i oferta al conjunt dels seus alumnes i famílies el màxim possible d’activitats i sortides subvencionades per diferents organismes tals com el  Pla Catala d’Esport a l’Escola amb una àmplia oferta d’activitats esportives a la ciutat i extraescolars com la de Multiesport, el  Pla d’Entorn  que ens permet participar en les activitats extraescolars de LECXIT (de la fundació Jaume Bofill, és un programa de parelles lectores amb alumnat voluntari de l’institut Montserrat Roig ) i  el CROMA (a través de la Fundació Autònoma Solidària, són tallers d’Estudi Assistit amb estudiants voluntaris de la UAB ) i el Patronat Municipal d’Escoles de Terrassa de l’Ajuntament que disposa d’un gran ventall d’activitats i sortides curriculars . Així mateix les famílies es poden adherir al programa de Socialització de llibres de text i material didàctic que permet fer ús d’aquests materials a canvi d’una quota simbòlica.
 • L’educació per la Salut: L’educació per a la salut és un procés ampli dirigita a afavorir l’adquisició i el desenvolupament de les habilitats conductuals, emocionals i socials, necessàries per mantenir un estil de vida saludable. Fomentem aquests hàbits saludables a través d’activitats a l’aula, projectes, recerques, el manteniment de l’hort, el dia de la Fruita, tallers de Salut i xerrades d’experts.
 • Al servei de la comunitat: Som escola de pràctiques de l’alumnat d’Integració Social de l’IES Montserrat Roig.

 

RECURSOS

Aula d’Acollida.  Atesa per dues   professores-tutores per atendre l’alumnat nouvingut i facilitar la seva integració. Disposa de dos espais diferenciats.

Aula d’Atenció Personalitzada. Per atendre petits grups o a alumnes en situacions individuals específiques.

Biblioteca. Oberta a les hores d’escola i amb un programa específic de motivació a la lectura.

Aules d’Informàtica. Tots els nens i nenes des de P3 fins a 6è tenen accés a les noves tecnologies. L’escola disposa de un aula per a cada un dels Cicles del centre.

Aula de Psicomotricitat. Amb especialista. Per als alumnes d’Educació Infantil.

Aula d’Anglès Un espai per treballar amb grups reduïts la llengua estrangera a partir del Cicle Inicial de Primària.

Aula de Música. Insonoritzada i molt ben dotada. Professor  especialista.

Aules d’Educació Especial. Dos espais per atendre de manera personalitzada els alumnes que ho necessiten. Professores especialistes.

Aula Multimèdia, dotada amb ordinador multimèdia, connexió a Internet, vídeo projector i equip de so.

Aula de Ciències . Per poder treballar les Ciències de manera experimental i amb una dotació tècnica d’última generació.

Aula/Estudi de TV. Per elaborar el programa de TV i treballar en petit grup

Racons de Llengua i Joc simbòlic. Per treballar en grups reduïts. Tres espais distribuïts per l’escola

Menjador. Cuina en el propi centre.

Pistes de bàsquet i Futbol sala.

Patis diferenciats per cicles.

 

EQUIP EDUCATIU

Som un equip de professionals estable, amb experiència i una gran il.lusió per realitzar la nostra professió al centre:

6 mestres pels 4 cursos d’Educació Infantil

13 mestres per l’Educació Primària.

1 tutora d’Aula d’Acollida.

2 especialistes d’Anglès.

2 especialistes d’Educació Física.

1 especialista d’Educació Musical.

1 mestra de Religió Catòlica

2 especialistes d’Educació Especial.

1 especialista de Psicomotricitat.

Equip de l’EAP ( psicopedagoga i Treballadora Social )

 

ALTRES SERVEIS

Menjador. A càrrec de l’empresa SERHS, menjar elaborat en cuina pròpia i  atenció dels alumnes a través de l’educació alimentària i de l’organització d’activitats de lleure.

Acollida al Migdia. L’alumnat d’Ed. Infantil amb germans a primària disposa d’un servei d’atenció de 12.00 a 13.00 hores a càrrec del Departament d’Educació i realitzat pel  professorat del centre.

Activitats extraescolars:

 • L’AMPA del centre organitza activitats extraescolars per alumnat i famílies que van variant una mica cada any segons demanda de la comunitat: Acollida Matinal, piscina, robòtica, anglès, multiesport ( del PCEE ), hip-hop, tallers de cuina per families, cursos de català,…
 • L’escola es complementa i coordina i  amb  l’Esplai “La  Fàbrica”  de Can Tusell a través de les seves activitats diàries, de cap de setmana i vacances.
 • El Conservatori de Terrassa ens proporciona uns tallers extraescolars al migdia que van variant cada curs: Música Viscuda, Flauta
 • Pla d’Entorn: LECXIT i CROMA

 

 

Share