Oferta Educativa

L’escola Font de l’Alba ofereix:

Els tres nivells del segon cicle d’educació infantil:  Comunitat Petita  P3,  P4 i  P5
Els sis nivells de primària: Comunitat Mitjana 1r, 2n, 3r  i  Comunitat Gran  4t, 5è, 6è

 

Els tres instituts adcrits són:

INS CAN ROCA

INS TORRE DEL PALAU

INS MONTSERRAT ROIG

Share