Secretaria

Podeu descarregar i imprimir tots aquests documents:

Autorització sortides Terrassa

Domiciliació bancària

Autorització sortida abans de l’hora

Autorització per a portar telèfon mòbil

Autorització recollida alumnat per altres persones

Demanda de certificats

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

DIRECTORA
Dimarts de 15.00 a 16.00 hores
Dimecres de 12.00 a 13.00 hores
En cas de necessitar ser atesos en una altra franja horària caldrà concertar-la prèviament.

CAP D’ESTUDIS
Dimarts de 15.00 a 16.00 hores

Divendres de 9.00 a 11.00 hores

SECRETÀRIA
Dilluns de 9.00 a 10.00 hores
Dimecres de 15.00 a 16.00 hores

ADMINISTRATIVA

Dimarts i dijous de 9.00 a 11.00 hores i de 15.00-16.00 hores.

CERTIFICATS

Si us cal un certificat d’escolarització, matrícula,… demaneu-lo amb una setmana de temps. La manca d’una Auxiliar Admninistrativa a jornada complerta no ens permet atendre’ls abans.

PAGAMENTS
Els pagaments  per les quotes de reutilització de llibres i aportació econòmica del material es faran al compte del centre BBVA 0182-8135-10-0201542863,  indicant a l’apartat concepte,el nom de l’alumne i curs.

No podrem acceptar pagaments en metàl·lic 

Les sortides i excursions s’abonaran al tutor/a en el termini establert i caldrà està al corrent dels pagaments de material o tenir un compromís signat amb Secretaria.

 

 

 

 

 

Share