Projecte Lingüístic de Centre

El Projecte Lingüístic del Centre ( PLC ) és un instrument que forma part del Projecte Educatiu de la nostra escola.  És el recull organitzat dels acords presos sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i sobre els usos lingüístics del centre educatiu i ens permet assolir els objectius generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent.

Projecte Lingüístic de Centre

Share