Serveis

La missió educativa no es limita a l’eix curricular, per això l’escola amplia el seu àmbit d’actuació en altres espais i serveis com són:

Activitats Extraescolars

Acollida migdia Eduacació Infantil

Menjador

Share