Normes de Funcionament i Organització

En la vida de tota comunitat  apareixen, ja sigui de forma implícita o explícita, uns objectius i unes regles de joc, així com el rol que han de desenvolupar els seus membres.

La nostra comunitat, l’Escola Font de l’Alba, no s’escapa d’aquests requeriments, ans al contrari, el nombre de col·lectius i persones implicades augmenten la dificultat de relació i  és  per això , que cal tenir ben clar quines són les regles, els drets , els deures i l’organització.

El document, Normes d’Organització i Funcionament del Centre, resumeix el conjunt de compromisos, relacions, deures, drets i organització del nostre centre i obliga a tots els membres de la Comunitat a respectar el que en ell s’estableix.

És una eina viva que ens ajudi a tots els que intervenim en l’educació dels nois i noies, i a ells mateixos com a protagonistes, a establir les normes de convivència i harmonia necessàries per a dur a terme aquesta tasca.

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre són l’estructura normativa que creiem que pot portar a terme els objectius del Projecte Educatiu del qual forma part.

Varen ser aprovades per unanimitat al Consell Escolar celebrat el 26 de juny de 2014

Share