L’escola

L’escola Font de l’Alba va ser fundada al 1987. Com a escola pública ens regim per les normatives i directrius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Vetllem per aconseguir els principis rectors  que regulen l’escola pública catalana la qual es defineix, entre d’altres, com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat. Treballem d’ acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de professionalitat docent, d’avaluació, de retiment de comptes, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència, d’implicació de les famílies i de respecte a les creences i idees de les famílies.

El curs 2012-13 vam celebrar el 25è aniversari