Noves metodològiques a l’escola: Matemàtiques

Per aquest curs escolar, a l’escola ens hem plantejat tot un seguit de projectes com a escola per crear línia d’escola, que s’afegeixen a altres projectes ja consolidats a l’escola com l’hort, els projectes com a metodologia de treball, els ambients, racons i tallers, entre molts d’altres.

Si bé al primer trimestre us vam parlar sobre el nou projecte d’educació emocional de “El bosc de Lem”,  avui us parlarem de la nova línia de treball de matemàtiques que hem engegat enguany sobre Resolució de problemes i l’aprenentatge de les taules de multiplicar.

Des de fa tres cursos a l’escola vam iniciar un canvi en l’ensenyament – aprenentatge de les matemàtiques, apostant per potenciar altres maneres de treballar més enllà del llibre i els quadernets de càlcul. Vam formar-nos com a claustre en matemàtiques manipulatives, on amb materials i altres recursos més vivencials preteníem fer d’una banda les matemàtiques més motivadores

materials matematicasEl canvi que proposàvem a l’escola parteix d’entrar a l’ensenyament/aprenentatge de les matemàtiques amb exemples quotidians. “Podem parlar de proporcions a partir de fotografies, fer servir les unitats de mesura per una recepta, preparar un viatge, veure si estem creixent o quin número de sabata necessitaré, calcular quant em costarà la colecció de cromos si tinc la sort que no em surti cap de repetit, etc.

De l’altra banda aquesta nou enfoc donava altres opcions d’entendre els conceptes abstractes de les matemàtiques, i que els i les alumnes les poguéssin tocar, contextualitzar i adaptar-les al seu procès maduratiu: “El llenguatge abstracte es va desenvolupant lentament, a partir dels 6 o 7 anys, i d’aquí que sigui tan important que les matemàtiques s’adaptin a l’edat de les criatures” – Maria Antonia Canals

I des de fa tres anys que continuem formant-nos i descobrint noves maneres de treballar i enfocar les matemàtiques amb alguns referents com en Jose Angel Murcia, Aprenent amb les mans, Cesire-Creamat i GAMAR entre d’altres. Ho treballem a les classes, també amb reforços i desdoblaments i sobretot amb racons, que permeten uns agrupaments i unes dinàmiques més flexibles amb petits grups i dos mestres a l’aula.

Resolució de problemes

Aquest curs 2017-18 ens hem centrat en sistematitzar un aspecte fonamental pel ser competent en matemàtiques i que és la resolució de problemes. Ens trobàvem que els alumnes aprenien conceptes, noms, continguts, els mecanismes i el funcionament de funcions matemàtiques, però que a l’hora d’aplicar-ho en una situació no sempre resultava fàcil connectar els aprenentatges amb la realitat.

Després de valorar diferents opcions per sistematitzar vam trobar una eina molt potent i que enfocava just al punt que nosaltres volíem: “Dominar els problemes matemàtics” (Ed. Boira)  que es basa en desenvolupar el pensament matemàtic, comprendre les dades i veure-hi les relacions.

Aquest enfocament global, evidentment va evolucionat de 1r a 6è de primària i a continuació us facilitem una breu explicació de com ho treballem als diferents nivells de l’escola:

1: Concepte de parts i total. Suma i resta.

2:  suma i resta de una operació (aprofundiment)

2(A) finals de segon inici de 3r: Multiplicació i divisió d’una operació. Taula del 0, 1 i 10 (del dret i del revés)

3: Una operació amb les las quatre operacions bàsiques. Taula del 2, taula dels dobles, taula del 3, 4 i 5,6,7,8 9 i 11.

4: De una o dues operacions amb les quatre operacions bàsiques

5: Dues operacions. Inclou problemes amb fraccions, Sistema Metric Decimal, perímetres, àrees

6: Dues o més operacions. Problemes resolts per dos camins diferents, percentatges àrees i volums.

 

Taules de multiplicar

Un altre dels aspectes que voliem fixar com a línia d’escola era l’aprenentatge d’aquest contingut matemàtic que és la base sobre la qual després es fonamenten altres aprenentatges i és necessari que estigui ben consolidat. La multitud i diversitat de maneres d’aprendre les taules de multiplicar, des de cançons, a trucs amb les mans, fer sumes consecutives, fins a la manera de verbalitzar “tres per tres”… “tres vegades tres”…  feia que ens trobéssim amb diferents maneres de treballar aquest aspecte i que no hi hagués una metodologia d’escola definida als diferents cursos, es comença a segon i a finals de tercer inicis de quart hauria de quedar consolidada. També dotar d’un mètode o una línia d’escola ens ajuda a que els alumnes segueuixin tots una mateixa manera de fer i ajudi a orientar a les famílies com ho fem a l’escola.

Esperem haver pogut apropar-vos una miqueta més aquesta nova mirada pedagògica vers les matemàtiques i compartir de manera més concreta i detallada les noves propostes educatives i metodologies de treball que des de l’escola fem de l’àmbit de les matemàtiques.