Equipaments

El centre disposa de:

 • Aula de música
 • Aula d’informàtica
 • Aula d’anglès
 • Aula de ciències
 • Aula d’educació especial
 • Aula d’educació artística
 • Sala de llum
 • Instal·lacions esportives: pista poliesportiva i vestidors
 • Gimnàs / Sala de psicomotricitat
 • Ludoteca
 • Sala d’acollida
 • Biblioteca
 • Hort escolar
 • Menjadors amb cuina pròpia

Altres espais/ acondicionaments:

 • Sala de reunions
 • Sala de reprografia
 • Cablatge integral per les comunicacions. Xarxa interna d’ordinadors i internet