Comissions AFA

  • Comissió Econòmica: S’encarrega de fer el seguiment de la comptabilitat i tresoreria.
  • Comissió Menjador: Contractació, seguiment i control del servei de menjador i de les activitats a desenvolupar durant el temps lliure del migdia.
  • Comissió Revista: Edita periòdicamente una publicació denominada RAFEGA. És oberta a tothom que vulgui col.laborar i es tracten temes variats relacionats amb l’àmbit escolar.
  • Comissió Festes i Casals: Juntament amb la resta de la comunitat educativa, organitzen diferents actes per promoure la participació al voltant de les celebracions que necesiten la coordinació i participació de tots. Aquesta comissió és també l’encarregada de l’organització del casal d’estiu.
  • Comissió Socialització de llibres: seguiment i la gestió, junt amb l’escola, d’un projecte que incideix en un important estalvi en l’import de compra de llibres, alhora que fa més responsables als nens i nenes de la cura dels llibres i el material de treball.
  • Comissió Activitats Extra-escolars: Contracta i supervisa el servei d’extraescolars, oferint a l’escola activitats més enllà de l’horari lectiu habitual.
  • Comissió Pares Delegats: vehicula la informació entre l’AFA i/o el centre amb les families, emprant com a nexe la figura dels pares delegats. Els pares delegats (dos per cada curs) fan la funció de referents per a la transmissió d’informació. També organitza el casal d’estiu.
  • Comissió de Cooperació: Intenta promoure, dins l’escola, activitats que permetin conèixer altres maneres de relacionar-nos dintre d’una  societat caracteritzada pel consum i la globalització. Els mercats d’intercanvi i la cooperació amb ONGs són els eixos d’actuació principal.Si teniu propostes i ganes de tirar-les endavant podeu contactar directament amb la comissió.
  • Comissió Web: encarregada, juntament amb l’escola, del manteniment i actualitzacions dels continguts de la web del centre.

Si voleu aportar el vostre granet de sorra, envieu-nos a web@esjep.cat un enllaç, notícia, foto, vídeo, o el que sigui que considereu interessant, adjuntant un petit text descriptiu i, mica en mica, ens encarregarem d’anar publicant-lo.