Serveis · Esjep 360º

360º

Dins d’aquesta secció es detalla el conjunt d’activitats que van més enllà de la tasca pròpiament educativa o docent del centre i on participa tota la comunitat.

Són activitats que contribueixen a facilitar determinats serveis als infants i les seves families, entre d’altres, i a enriquir i crear sentiment de pertinença entre el col·lectiu.

Entre d’altres hi trobareu: el servei de menjador, el d’acollida, les activitats extra-escolars, casal d’estiu, activitats entorn a la biblioteca,  altres projectes duts a terme pel centre i /o l’AFA…