Biblioteca

 

  

El servei de Biblioteca

La biblioteca de l’escola Sant Josep i El Pi, situada en un espai ampli i acollidor, permet sentir i experimentar múltiples sensacions, on els nens, les nenes, les famílies i els mestres del centre poden gaudir el plaer de la lectura. El curs passat, la biblioteca es va transformar en un espai més dinàmic, flexible i acollidor, on els alumnes escullen les seves lectures segons la seva destresa lectora  i no per la seva edat. L’objectiu d’aquest canvi d’enfoc és acompanyar a tots i totes les alumnes en el seu procés d’adquisició de la lecto-escriptura.

Els llibres i documents de la biblioteca poden endur-se a casa durant uns dies.

Horari de préstec:

Del 4 d’octubre-5 de juny. Els divendres a les 16:30, en acabar les classes.

 

La maleta viatgera

Es un altre element que relaciona la biblioteca amb les famílies de l’alumnat de cicle infantil.

Cada grup-classe d’educació infantil disposa d’una maleta.

És un servei de préstec molt especial. Normalment contenen una dotzena de llibres, del fons de l’escola.

Les maletes estan en préstec una setmana, de manera que durant el curs « viatgen» per totes les cases.

La família pren el compromís de compartir estones amb l’infant mirant, parlant i llegint els llibres. La família, quan retorna la maleta, deixa escrites les seves sensacions a una llibreta i aquestes notes ens revelen els interessos de cada infant.