Informacions Inici de curs 21-22

A continuació us pengem al web el document informatiu d’inici de curs on podeu trobar a tot l’equip de l’escola, els horaris de visites i entrevistes, les dates per les reunions virtuals dels diferents grups, el calendari del curs, les dates per les avaluacions i lliurament dels informes, així com informació sobre sortides, celebracions, entrades i sortides i mecanisme per comunicar absències de l’alumnat.

INFORMACIONS INICI DE CURS 21-22

Pla organització de centre 2021 – 2022

PLA D'ORGANITZACIÓ 2021 - 2022 Us compartim el document de Pla d’Organització del centre on podeu conèixer totes les actuacions respecte a la distribució d’espais i del personal del centre, per tal que el curs 2021 – 2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones a l’escola, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat.

Pla d’organització de centre 2021 – 2022