Participació familiar

El centre aposta per la participació familiar. Creiem que la implicació de les famílies a l’escola millora el coneixement personal entre aquestes i els docents i per tant, la confiança entre uns i altres: delegats de classe, voluntaris, AMPA, entre altres. En aquest sentit procurem articular diferents estratègies que ens permetin anar creant una escola de tots/es.

Recollim aquí el que la Generalitat publica a la seva web família i escola

Els pares i les mares us dediqueu a l’educació dels vostres fills/es al llarg de tota la seva infantesa i fins que són adults. Durant l’escolarització dels nois i noies, la família i el centre compartiu el dret i el deure de l’educació; això fa que el compromís entre les dues parts sigui fonamental per a l’èxit escolar.

Destaquem tres àmbits principals de participació i compromís educatiu:

 • Participació de les famílies en el seguiment i procés escolar i educatiu dels fills.
 • Participació en el funcionament del centre com a membres de la comunitat educativa.
 • Carta de compromís educatiu.

L’educació dels nens i nenes que tenim a l’escola ha de ser fruit del treball conjunt. Està comprovat que quant més col·laboren les famílies en el centre, més augmenta el grau de confiança i de satisfacció dels usuaris, i per tant més es redueix el fracàs escolar. És per aquest motiu que l’escola té creada una comissió de delegats/es de classe que té com a objectius:

  • Afavorir la comunicació dels pares i mares de la classe amb l’Escola i amb el tutor/a per trobar vies de col·laboració conjunta en l’educació dels infants.
  • Aconseguir una major representativitat i participació del col·lectiu de pares i mares de l’escola.
  • Potenciar la transmissió de la informació que es genera en qualsevol àmbit de la comunitat educativa.
  • Integrar a totes les famílies dins de l’escola.

NORMATIVA DE LA COMISSIÓ DE DELEGATS.PDF