Ambients de Joc i Aprenentatge

Els ambients són una proposta metodològica que pretén oferir un espai acollidor i uns materials estimulants que permetin als infants descobrir, pensar i crear a partir del joc, l’exploració i la manipulació. Durant dues tardes a la setmana, s’ajunten a cada ambient entre 16 i 18 infants de 3,4 i 5 anys barrejats per jugar i gaudir aprenent a partir de materials rics i de la interacció entre iguals. En cada ambient trobaran un seguit de propostes que podran desenvolupar lliurement i amb autonomia amb l’acompanyament d’un adult que prepara un ambient acollidor, que observa, documenta respectant els diferents ritmes i processos. S’han creat 8 propostes d’ambients que els infants poden triar lliurement i en els que desenvolupen les dues sessions de la setmana: Artístic, construccions, matemàtic, musical, l’apartament, l’hospital, experimentació i llum i foscor.

Cada sessió es desenvolupa en quatre fases:
– Acollida: presentació de l’ambient i de les diferents propostes que hi poden trobar
– Sessió de joc: activitat lliure amb diferents propostes
– Endreça: recollida del material
– Cloenda: rotllana de tancament amb valoració de la sessió

Des del curs 2018-19,  els alumnes de cicle inicial també gaudeixen de la proposta d’ambients d’aprenentatge. Els alumnes de 1r i 2n s’agrupen durant dues sessions per setmana i poden triar lliurement entre sis ambients, dos dels quals es realitzen en anglès: arts & crafts, games, experimentació, comunicatiu, matemàtic i tecnològic.