Línia pedagògica

Actualment a  l’escola ens trobem en procés de canvi metodològic. Els resultats de les proves externes són bons però malgrat això,  sentim la necessitat d’adaptar-nos als nous corrents educatius sense perdre en qualitat. Creiem que aquest canvi no es pot produir d’un dia per un altre i a tota l’escola alhora. Cal discussió pedagògica, reflexió, formació… volem trobar l’equilibri entre allò que ja fem, ens agrada i ens funciona i allò que ens pot ajudar a oferir un sistema més competencial.

Per això vam decidir formar part d’EscolaNova21, un conjunt de centres que, preocupats per l’educació dels nostres infants, i amb ganes de canvi, vam decidir unir-nos per treballar plegats. Cadascun dels més de 400 centres que formem la xarxa tenim en comú que estem canviant,  que volem tenir un projecte de centre dins del marc de l’escola avançada.  Vivim conjuntament el procés de canvi però cada centre ha d’acabar de definir-se individualment.

Actualment  tenim definida la línia pedagògica d’Educació Infantil i així la tenim aprovada per Consell Escolar.

Educació Infantil

Ell segon cicle de l’Educació Infantil té com a objectiu principal el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, desvetllant el seu interès per aprendre, fer-se preguntes i descobrir el món que els envolta. A partir de la reflexió sobre el concepte que tenim d’infant com a persona única amb capacitats, aptituds i necessitats pròpies, sorgeix la següent proposta metodològica per aquest cicle:

 

  • Treballem sense llibres de text ni dossiers d’aprenentatge: creiem que les propostes de treball han de ser el màxim d’obertes possible per tal que els infants puguin desenvolupar les seves capacitats amb la major llibertat.
  • La rotllana: tots els dies comencem amb rotllana de conversa. Volem afavorir l’expressió oral, l’escolta respectuosa i el coneixement de l’altre, dels companys i de les mestres. A través del diàleg a més, es generen converses, on els infants s’enriqueixen de l’experiència dels altres, converses que donen peu a generar conflictes cognitius i així nous coneixements.
  • Els microespais: agrupen propostes dins del grup classe, relacionades amb la llengua, les matemàtiques, l’experimentació i la descoberta sensorial, l’art i la creativitat i el joc. Es fan propostes manipulatives on es provoquen situacions de descoberta i aprenentatge a partir de materials específics triats tenint en compte els interessos i les necessitats dels infants. Al llarg de la setmana, els infants poden triar lliurement entre els diferents microespais però es procurarà que tots els infants passin per el de llengua i matemàtiques per garantir alguns aprenentatges específics. L’organització d’aquests microespais permet a l’Infant desenvolupar la seva autonomia, triar en funció dels seus interessos personals i les seves necessitats, i alhora desenvolupar-se d’una manera global amb propostes que l’enriqueixen tenint en compte les diferents capacitats. Els microespais esdevenen motors per a l’experimentació, la manipulació, la descoberta, la reflexió, on cada infant aprèn al seu ritme, s’enriqueix a partir de la diversitat de l’aula amb una metodologia activa i vivencial.
  • Els ambients d’aprenentatge: espais de joc i aprenentatge que permeten a tots els infants créixer i desenvolupar-se de manera global. Contemplen les diferents intel·ligències múltiples i generen espais rics de vivències i d’experiències dues tardes per setmana. Són uns ambients acollidors, reflexionats, i amb propostes que provoquen el desig de descobrir, d’experimentar, de crear, de gaudir i d’aprendre amb confiança i autonomia. Es desenvolupen en grups reduïts (18 alumnes aproximadament) amb infants de diferents edats que interaccionen, s’ajuden, es descobreixen i aprenen plegats. La tasca del mestre requereix una reflexió sobre els materials, les propostes, la seva  pràctica diària, observant i documentant els aprenentatges que es donen. Només a partir de la observació, el mestre podrà anar adequant la seva intervenció a les necessitats reals dels infants i oferint les millors oportunitats per al seu desenvolupament integral.

 

Aquesta manera de fer va començar el curs passat a P3 (2016-17) i enguany ja arriba a P4. El proper curs  s’haurà estès a tota l’Educació infantil. El grau de satisfacció tant del claustre com de les famílies és molt elevat i això ens anima a seguir treballant per acabar de definir en els propers dos anys com serà la continuïtat a la primària. En aquesta línia, aquest curs 2017-18,  iniciem els ambients a Cicle Inicial dos matins. Els nens i nenes de primer i segon es barregen i tenen la possibilitat de triar entre 6 ambients que els ofereixen diferents propostes de treball d’àmbits educatius diferents. També hem començat enguany a fer tallers de plàstica amb el grup de mitjans (1r,2n i 3r).