Línia pedagògica

A la nostra escola no trobareu una única metodologia, sinó una barreja de moltes diferents. Creiem en la diversitat dels infants com a persones i en les diferents maneres que tenen d’aprendre. Fem ambients d’aprenentatge a ed. infantil i cicle inicial;  grups interactius a cicle mitjà i superior; projectes, racons de treball, tallers… i tot això per respectar  els diferents ritmes d’aprenentatge, la diversitat d’ interessos i les capacitats individuals tot fomentant el diàleg entre iguals i valors com la col·laboració, l’empatia, la solidaritat…

Apostem per l’impuls d’aquelles competències i capacitats que  permeten als alumnes adaptar-se a tot allò que vindrà: la creativitat, el treball en equip, la curiositat per la descoberta i la recerca, la capacitat d’autocrítica… s’obren pas en el  currículum,   sense perdre els valors que ens fan més humans, que ens fan més persones.

Educació Infantil

El segon cicle d’Educació Infantil té com a objectiu principal el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, desvetllant el seu interès per aprendre, fer-se preguntes i descobrir el món que els envolta. A partir de la reflexió sobre el concepte que tenim d’infant com a persona única amb capacitats, aptituds i necessitats pròpies, sorgeix la següent proposta metodològica per aquest cicle:

  • Una escola com espai de benestar i aprenentatge, on l’infant se senti segur, acollit, atès i acceptat. L’escola i el personal docent ha de vetllar per oferir espais i materials rics i cuidats, estimulants i que donin resposta a les necessitats de descoberta i aprenentatge dels infants.
  • Una escola que dona importància a la quotidianitat, a les rutines i hàbits que esdevenen dinàmiques habituals i segures, que potencien l’autonomia i iniciativa dels infants i on el temps s’atura per acollir el dia a dia de la infància.
  • Una escola que contempla el joc com l’activitat per excel·lència de l’infant, una activitat natural i també un dret universal reconegut per la Declaració dels Drets de l’Infant de l’ONU (1959) necessària pel seu desenvolupament integral.
  • Una escola que acull el moviment i el domini del propi cos com a elements essencials que permetran a l’infant relacionar-se i comunicar-se amb el món que l’envolta utilitzant el llenguatge corporal per desenvolupar la resta de llenguatges.
  • Una escola que parteix de la diversitat com a valor i característica que ens diferencia els uns dels altres, on cada infant és únic i té interessos i habilitats que li són pròpies. Una escola inclusiva que respecta la diferència i possibilita que cada infant desenvolupi al màxim les seves capacitats.
  • Una escola que promou el diàleg igualitari i on les converses esdevenen una eina per compartir experiències, resoldre conflictes, gestionar les pròpies emocions i reconèixer a l’altre alhora que desenvolupa la construcció de la pròpia identitat.
  • Una etapa educativa sense llibres de text ni dossiers, on les propostes d’aprenentatge són obertes per tal que els infants puguin desenvolupar les seves capacitats amb llibertat i creativitat.

Aquest procés d’innovació educativa es va iniciar el curs 2016-17 a Educació Infantil per anar-se incorporant progressivament a l’Educació Primària. El grau de satisfacció tant del claustre com de les famílies és molt elevat i això ens anima a seguir treballant per acabar de definir en els propers cursos com serà la continuïtat a la primària.

Educació Primària

De vegades podem haver sentit que el pas a primària pot esdevenir angoixant tant per les famílies com pels infants. A l’Escola Dolors Almeda intentem cuidar especialment aquest moment perquè es doni amb la màxima tranquil·litat.

Per això a finals de P5  els alumnes visiten les aules de primer i comparteixen unes estones de joc en aquest espai on els més grans els expliquen la seva experiència en el primer curs de primària. Es prepara també  una reunió amb les famílies per explicar els trets més rellevants d’aquesta nova etapa per tal que puguin acompanyar les seves filles i fills en aquest moment i transmetre’ls tranquil·litat i seguretat.

A Cicle Inicial utilitzem metodologies de treball que també garanteixen aquesta continuïtat amb l’etapa d’Educació Infantil: la conversa al matí, ambients d’aprenentatge, tallers artístics, racons de llengua, projectes de medi natural i social. En aquest cicle el treball de la lectoescriptura pren força per tal d’aconseguir que els infants consolidin la lectura comprensiva i l’escriptura i ho treballem des de l’ús real de la llengua a partir de propostes significatives per als infants. Així com a educació infantil no tenen llibres de text, a cicle inicial introduïm algun quadern de treball de llengua.

A partir de Cicle Mitjà incorporem el treball en grups interactius a llengua, afavorint així l’aprenentatge dialògic entre els infants. Fem tallers STEAMScience (ciència)Technology (tecnologia)Engineering (enginyeria)Art (art) i Mathematics (matemàtiques) amb els alumnes més grans de l’escola. Busquem treballar metodologies més actives, significatives, centrades en els/les alumnes i que promouen un esperit crític i el treball col·laboratiu.

Des de P3 treballem les matemàtiques de forma manipulativa amb el mètode Innovamat. Volem apropar els infants a aquesta àrea de manera lúdica i entenedora. Innovamat incorpora el treball amb tauletes digitals i personalitza el ritme d’assoliment de continguts i les ajudes necessàries per a cada infant.

Creiem en la importància i necessitat del domini de la llengua anglesa per ser competent en la societat globalitzada en què vivim. És per això, que el foment i el treball per incorporar aquesta llengua en el nostre projecte educatiu és una realitat que portem a terme des de fa temps. Iniciem l’anglès des de P3 de manera lúdica i oral i anem augmentant les sessions  de manera progressiva durant tota la primària. A partir de Cicle Mitjà treballem  per racons “corners” on els alumnes desenvolupen les diferents habilitats de listening, speaking, reading i writing de forma autònoma i cadascú al seu ritme.

La dansa en anglès s’incorpora al currículum dels infants de primària un cop per setmana. Creiem que és una  activitat  psicomotriu molt motivadora  i perfecte  per fomentar la coordinació, l’activitat intel·lectual i l’expressió dels sentiments i emocions  a  través del moviment i alhora per fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa des d’una vessant no lingüística. Cada dos anys, preparem un musical on participen tots els grups de primària que estrenem a l’Auditori de Cornellà amb el suport de l’Ajuntament.

Afavorim la robòtica com a eina pel desenvolupament del pensament lògic des de P3 així com la incorporació de les noves tecnologies a l’aprenentatge diari per aconseguir infants competents digitalment.

Creiem en l’educació pels valors. Volem afavorir que les nenes i nens puguin viure plenament i desenvolupar-se en el sí de la comunitat, adoptant estratègies per viure en un món complex, canviant i ple d’incertesa i desenvolupant actituds de responsabilitat i compromís per a la construcció d’una societat més justa, democràtica i participativa.

 

Projecte Educatiu de Centre 2020.pdf