Acollida

L’escola disposa d’un servei d’acollida que comença a les 7h30 del matí amb diferents preus segons la freqüència (nombre de dies/setmana) i estona que es queden els nens (en franges de 30 minuts).

Aquest curs també s’ofereix el servei d’acollida de tarda. El preu per als nens/es fixes serà de 20€/mes i per als esporàdics de 2€/dia. Caldrà avisar al 677179986 abans de les 15h.

Per més informació cliqueu aquí.