Noves tecnologies i Robòtica

El curs 2016/17 vam iniciar una treball col·laboratiu amb el Citilab amb la intenció d’incorporar la robòtica a l’escola de manera transversal, des de P3 a 6è i des de les diferents àrees.
Objectius generals:
– Incidir en l’educació aplicant el pensament computacional i les metodologies dels laboratoris oberts.
– Millorar l’anàlisi i la resolució de problemes, identificar patrons, fer abstraccions, fomentar l’experimentació, aprofitar els errors, tenir un pensament crític i creatiu.
– Treballar per projectes on s’assoleixen conceptes, a mesura que es va avançant cap a l’objectiu.
– Crear continguts, espais i col·laboracions per incorporar aquestes metodologies i les eines que les faciliten a l’escola, d’una forma transversal.
No es tracta només d’introduir els alumnes en un llenguatge de programació, ens proposem que la programació es converteixi en una eina per a l’assoliment d’un objectiu més ampli. Per exemple, volem millorar la velocitat lectora dels nostres alumnes, per això els nens i nenes estan programant una eina que els ajudi a llegir més ràpid.
Us enllacem aquí a la pàgina del Citilab on s’explica aquest projecte.