Ciències

A l’escola apostem per tots aquells aprenentatges que es puguin fer de manera més vivencial i manipulativa. La ciència apareix en molts moments educatius però també en moltes de les preguntes que es fan els nostres alumnes i intentem trobar junts les respostes. A Ed. Infantil ja tenim preparats uns ambients d’experimentació i a més a més a primària disposem d’una aula experimental de ciències amb les eines necessàries per garantir un bon aprenentatge tot experimentant amb diferents materials.