Equip humà

EQUIP DE MESTRES
EDUCACIÓ INFANTIL
Tutora P-3 A: Lluïsa Espallargas Escorihuela
TutoraP-3 B: Diamar Leiva Marco
TutoraP-4 A: Mercedes Pérez Morano
TutoraP-4 B: Natàlia Novau Mur
TutoraP-5 A: Adela Garcia Parra
TutoraP-5 B: Isabel Martín Garcia
REFORÇ: Ana Cristina Gorrochategui Sanroman
COORDINACIÓ: Natàlia Novau Mur

CICLE INICIAL
Tutora1r A: Jessica Mansergas Sánchez/Especialista d’Anglès
Tutora1r B: Ma. Rosa Pedrero Lahuerta
Tutora 2n A: Lali Pascual Paz
Tutora 2n B: Marta Ponce Corredor
COORDINACIÓ: Judith Puig Casanovas

CICLE MITJÀ
Tutora 3r A: Ma Cruz Herreros Martinez
Tutora 3r B: Laia Pastor Castarlenas / Especialista Educació Física
Tutora 4t A: Cristina Ruano Catalán
Tutor 4t B: Rubén Aguilar Martí
COORDINACIÓ: Silvia Pérez Espinosa / Especialista d’Anglès

CICLE SUPERIOR
Tutor 5è A: Jordi Lluch Pellicer
Tutora 5è B: Maragda Tous Escolano
Tutor 6è A: Daniel Andrés Arévalo/Especialista Educació Física
Tutora 6è B: Feli Carazo Garcia/Especialista d’Anglès
COORDINACIÓ: Feli Carazo Garcia

ALTRES PROFESSORS
Paqui Escudero García  / Especialista de Música
Núria Manzanaro Mañoguil / Especialista Educació Especial
Marina Sellart Vila  /  Especialista Educació Especial
Yolanda Bernuy Meza / Especialista d’Anglès
Verònica Rusca Llanera

ALTRES COORDINACIONS
INFORMÀTICA: Jordi Lluch Pellicer
RISCOS LABORALS: Daniel Andrès Arévalo
LINGÜÍSTICA I BIBLIOTECA: Ma. Rosa Pedrero Lahuerta

EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA: Sílvia Ortiz Adé
CAP D’ESTUDIS: Àngela Rodríguez Pérez
SECRETÀRIA: Ana Cristina Gorrochategui Sanroman

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)
ADMINISTRACIÓ: Lourdes Molina Navarro
CONSERGERIA: Àngel de las Heras Sáez
TEI: Anna Alsina Miralles
VETLLADORA: Yolanda Grima

SERVEIS EXTERNS
EAP (Psicopedagoga): Magda Sánchez
FISIOTERAPEUTA: Ana Piñol Torné
LOGOPEDA: Oriol Ticó Artalejo