Equip humà

EQUIP DE MESTRES
EDUCACIÓ INFANTIL
Tutora P-3 A: Isabel Martín García
TutoraP-3 B: Diamar Leiva Marco
TutoraP-4 A: Adela García Parra / Sara Salmerón
TutoraP-4 B: Lluïsa Espallargas Escorihuela
TutoraP-5 A:  Mercedes Pérez Morano
TutoraP-5 B: Natàlia Novau Mur
REFORÇ: Ana Cristina Gorrochategui Sanromán
COORDINACIÓ: Natàlia Novau Mur

CICLE INICIAL
Tutora1r A: Lorena Estevan García
Tutora1r B: Judith Puig Casanovas
Tutora 2n A: Jessica Mansergas Sánchez /Especialista d’anglès
Tutora 2n B: Ma. Rosa Pedrero Lahuerta
COORDINACIÓ: Judith Puig Casanovas

CICLE MITJÀ
Tutora 3r A: Cristina Ruano Catalán
Tutora 3r B: Marta Ponce Corredor
Tutora 4t A: Mª Cruz Herreros Martínez
Tutor 4t B: Laia Pastor Castarlenas / Especialista educació física
COORDINACIÓ: Silvia Pérez Espinosa / Especialista d’anglès

CICLE SUPERIOR
Tutor 5è A:  Marina Sellart Vila  /  Especialista educació especial
Tutora 5è B: Feli Carazo García
Tutor 6è A: Jordi Lluch Pellicer
Tutora 6è B: Lali Pascual Paz
COORDINACIÓ: Feli Carazo García

ALTRES PROFESSORS
Paqui Escudero García  / Especialista de música
Núria Manzanaro Mañoguil / Especialista educació especial
Daniel Andrés Arévalo/Especialista educació física
Alícia Soler Castelló
Andrea Lluch Palomino
Laia García Alcácer / Especialista d’anglès
Pilar Mateo Alcolea/ Especialista educació especial

ALTRES COORDINACIONS
INFORMÀTICA: Jordi Lluch Pellicer
RISCOS LABORALS: Daniel Andrés Arévalo
LINGÜÍSTICA I BIBLIOTECA: Mª Rosa Pedrero Lahuerta

EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA: Sílvia Ortiz Adé
CAP D’ESTUDIS: Àngela Rodríguez Pérez
SECRETÀRIA: Ana Cristina Gorrochategui Sanromán

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)
ADMINISTRACIÓ: Lourdes Molina Navarro
CONSERGERIA: Àngel de las Heras Sáez
TEI: Carme Gil Romero
VETLLADORA: Mª Carmen Salgado

SERVEIS EXTERNS
EAP (Psicopedagoga): Magda Sánchez
FISIOTERAPEUTA: Ana Piñol Torné
LOGOPEDA: Oriol Ticó Artalejo