Calendari del curs

HORARI ESCOLAR
9h a 12:30h i de 15h a 16:30

INICI DE LES CLASSES
12 de setembre de 2018

FI DE LES CLASSES
21 de juny de 2019

VACANCES DE NADAL I SETMANA SANTA
22 de desembre al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos).
13 d’abril  al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos).

HORARI INTENSIU (de 9h a 13h)
21 de desembre de 2018
de l’11 al 20 de juny de 2019

DIES FESTIUS
12 d’octubre de 2018
1 de novembre de 2018
6 i 8 de desembre de 2018
1 de maig de 2019
10 i 21 de juny de 2019 (festes locals)

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ DEL CENTRE
2 de novembre de 2018
7 de desembre de 2018
4 de març de 2019