THINK, PAIR, SHARE

Per repassar el vocabulari del menjar hem utilitzat una tècnica de treballar cooperatiu en què mentre sonava la música caminàvem per la classe. Quan la música es parava, havíem de pensar una paraula, aparellar-nos amb un company i compartir la paraula que havíem pensat.