Innovamat

El curs 2020-2021 hem incorporat el projecte Innovamat a les sessions de matemàtiques per als alumnes de Primària.

Aquest projecte té com a objectiu fomentar un aprenentatge competencial i amb sentit didàctic dels conceptes matemàtics a partir de propostes dinàmiques basades en la construcció del coneixement  (partint del diàleg matemàtic i manipulatiu) i la pràctica sistemàtica.

Els referents didàctics són la Cecília Calvo, doctora en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals, en David Barba, professor emèrit del Departament de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals de la UAB i la Laura Morera, doctora en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals.

Innovamat ofereix formació als mestres, materials i recursos per les aules i activitats, recursos digitals i vídeo tutorials  per a les famílies.

Com organitzem les sessions de matemàtiques?

  • Sessions dedicades a la construcció de coneixement.

En aquestes pretenem fomentar la reflexió i la creativitat, ja que es prioritzen situacions que despertin la curiositat i les ganes d’aprendre. A més a més, procurem allunyar-nos de la mecanització d’algoritmes únics, fomentant l’ús d’estratègies diverses. Aquestes estratègies les aprofundim mitjançant el diàleg i la manipulació, alhora que fomentem la descoberta i l’intercanvi d’experiències.

Al final d’aquestes sessions deixem constància per escrit i de forma individual les estratègies descobertes mitjançant activitats que incentiven el seu ús.

Amb el Laboratori dels Nombres treballem els continguts de Numeració i Càlcul. I amb les Aventures treballem la resta de blocs de continguts (relació i canvi, espai i forma, mesura, i estadística i atzar), sense oblidar tampoc la Numeració i el Càlcul.

  • Sessions dedicades a la pràctica sistemàtica.

En aquestes sessions, practiquem de manera autònoma els procediments adquirits, i així els anem interioritzant.  Aquest procés el fem amb l’ajuda d’una plataforma interactiva i gamificada, que permet adaptar les activitats al nivell de cada infant.

Tots els continguts es presenten de manera cíclica, tant al llarg de tot el curs com dins del mateix trimestre, amb un increment progressiu de la dificultat d’aquests.

Per tal de poder entendre millor el projecte Innovamat, i així poder ajudar els vostres fills i filles amb les estratègies que utilitzem a l’aula, us compartim els següents vídeos on repassem les principals estratègies de numeració i càlcul que desenvolupem al llarg de tota l’etapa de Primària. A més a més també hi trobareu un banc d’activitats i reptes per fer en família.

 

VIDEOTUTORIALS PRIMÀRIA

1r i 2n:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3r i 4t:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5è i 6è: