Una mica d’història

La nostra escola es troba ubicada al barri de Can Puig el qual li dóna el nom.

El centre va iniciar la seva activitat el curs 82-83 amb dues aules, una de P4 i una de P5. Aquest any també es van començar les obres per tal de construir l’edifici.Durant l’any 87-88, l’escola engega amb ple funcionament amb les instal·lacions ben acabades.

El curs 93-95 s’amplia el parvulari amb una nova aula de P3.

Al llarg dels cursos 2009-2010 i 2010-2011 l’edifici s’amplia i es reforma àmpliament per tal de donar cabuda ja a dues línies i així poder atendre la demanda de places escolars de la localitat.

Posteriorment la segona línia ha anat creixent cada curs fins arribar al curs 2016-2017, moment en que arriba plenament a la seva consolidació. Per tant,  amb poc temps l’escola ha augmentat significativament i quantitativament en nombre de mestres i d’alumnes.

A la nostra escola, el respecte per la natura i la cooperació regeixen els nostres actes. Volem que aquesta cooperació entre tots els agents educadors; alumnes, mestres, pares, educadors, personal no docent, barri, ciutat… sigui més que un objectiu, sigui una filosofia de vida.

Us animem a endinsar-nos a la nostra pàgina web i als nostres blogs de manera que us permetrà conèixer la nostra manera de treball i la manera en què volem entendre l’acció educadora cooperativa.

També us convidem a que ens visiteu, que veieu la nostra escola, les nostres instal.lacions, la nostra manera de ser, de fer i d’estar.


LÍNIES GENERALS

L’escola ha d’esdevenir el marc idoni on el nen aprengui a desenvolupar les habilitats socials i els aprenentatges significatius rellevants que l’ajudin a convertir-se en una persona sana i feliç. Perquè això sigui possible tot el personal que treballa a l’escola ha de sentir-se a gust amb ell mateix i amb els altres i així poder desenvolupar la seva professionalitat al màxim.

Per potenciar aquest clima de treball i benestar, nosaltres presentem les següents línies pedagògiques:

  • Volem que l’escola sigui un lloc agradable on tothom s’hi trobi bé.
  • Volem fomentar el coneixement de les diferents cultures, el respecte a la diversitat i la integració a la nostra cultura.
  • Volem que totes les activitats que s’hi realitzin, tant instrumentals com lúdiques, serveixin per ajudar a aprendre i fomentin el sentit de la responsabilitat i de l’esforç individual i grupal així com de l’esperit de superació.
  • Volem que sigui un lloc per aprendre a opinar, a dialogar i a respectar les opinions dels altres.
  • Volem que sigui un lloc idoni per valorar i desenvolupar les aptituds de l’alumnat i de l’equip docent.
  • Volem que sigui un lloc obert als pares, al barri i al municipi afavorint les activitats col·lectives per fomentar un sentiment global d’escola.
  • Volem que sigui un lloc on es desenvolupi el treball cooperatiu entre mestres, entre mestres i alumnes i entre alumnes.
  • Volem que sigui un lloc que potenciï l’autonomia i l’autoestima de tots els seus membres.