THE CHESNUT PARTY

Un dels temes que estem treballant amb els nostres socis del projecte eTwinning és “Special dishes for special occasions”. Nosaltres els hem explicat amb un llibre digital que celebrem La Castanyada.

Aneu clicant a les pàgines per passar-les.

Llibre digital de La Castanyada