Erasmus+

 

l’Institut Vall d’Hebron participa en projectes de mobilitat internacional per a l’alumnat de Formació professional, per realitzar pràctiques en empreses d’algun país de la Unió Europea, ja sigui durant els estudis (FCT) o un cop graduat, en el marc del programa Erasmus+.

Actualment, l’INS Vall d’Hebron ofereix places de mobilitat internacional en projectes que promouen les institucions següents:

 • Departament d’Ensenyament:
  • Dues places per a l’alumnat del cicle formatiu de grau superior”Animació d’Activitats Físiques i Esportives (Rovaniemi-Finlàndia).
  • Cinc places per a l’alumnat del cicle formatiu de grau superior “Estètica Integral i Benestar” (Roma- Itàlia)
  • Places per al professorat de cicles formatius (formació DUAL).
 • Fundació BCN-FP:
  • Una o dues mobilitats per a l’alumnat de grau superior (estudiants).
  • Una o dues mobilitats per a l’alumnat de grau mitjà (graduats).
  • Places per al professorat de cicles formatius.
 • Fundació Inform:
  • Places per a l’alumnat del cicle de gestió administrativa.
  • Places per al professorat dels cicles que participen del projecte de simulació d’empreses a l’aula.

Durant el curs 17/18 l’alumnat d’FP de l’INS Vall d’Hebron podrà participar en els diferents processos de selecció que s’aniran obrint a mesura que es vagin concretant les beques Erasmus+ de cada entitat promotora.

Per sol·licitar la participació en aquesta selecció, tot l’alumnat interessat haurà d’enviar la fitxa de sol·licitud dins del termini establert (fins al 30 de novembre), independentment de les dates en les que es realitzi la mobilitat.

Els requisits i el procediment de participació i les bases del procés de selecció estan explicades al document de selecció de candidats.

Tota la informació referent a cada projecte concret la proporciona la persona responsable de les mobilitats en cada família professional i/o la tutora del grup.

Aquí trobareu totes les notícies relacionades amb l’Erasmus+.