Mobilitat internacional

L’Institut Flos i Calcat promou la mobilitat internacional com a eina important per a la millora de la qualitat de l’ensenyament i de les competències professionals i lingüístiques de l’alumnat. Participa amb el programa Erasmus + formant part de Xarxa FP i a través de la Fundació FP.

Els alumnes de cicle mitjà i els seus professors gaudeixen de beques Erasmus+.

En el cas de l’alumnat de cicle mitjà, les estades en pràctiques es fan després d’obtenir el títol.

Un cop tornen del viatge havent  assolit els objectius plantejats , reben un Certificat suplementari al títol que acredita la seva estada a un país europeu i els aprenentatges i habilitats practicades.

A cicle mitjà se seleccionen cada curs quatre estudiants que s’entrevistaran amb la Fundació FP per a escollir els dos que obtenen la beca en primera instància. Als que no se’ls concedeix la beca resten en llista d’espera per si queden places lliures.

En aquesta selecció es tenen en compte el domini de la llengua estrangera (20 punts), l’actitud i habilitats personals (20 punts) i l’expedient acadèmic (10 punts).

Les estades són de dos mesos, d’octubre a desembre o de gener a març a països europeus (Països Baixos, Regne Unit, etc.) , i són una experiència molt profitosa tant a nivell personal com professional.
CONTACTE

– Coordinació de mobilitat:  ebrunat@xtec.cat