El nom del centre

Francesc Flos i Calcat

flos_i_calcat_1L’1 d’octubre de l’any 1898 el pedagog Francesc Flos i Calcat inaugurà a Barcelona, després de molts esforços, la primera escola íntegrament catalana de la renaixença: el Col·legi de Sant Jordi. La seva tasca a favor de l’enseyament i de l’escola catalana havia començat a El Masnou, on fundà la seva pròpia escola l’any 1878. En ella adoptà la llengua catalana com a base per a l’ensenyament dels infants i posà en pràctica nous mètodes pedagògics revolucionaris per aquell temps, que tenien com a norma “ensenyar jugant”.

El seu esforç a favor de la llengua i la cultura catalana fou reconegut l’any 1886, en què la revista “La Renaixença” premià la seva memòria “Les Escoles Catalanes”, on plantejava temes com ara la necessitat de la unitat de la llengua o la creació d’institucions per al foment de la cultura. Home prolífic, va escriure un gran nombre d’articles a les publicacions catalanistes de l’època i més d’una vintena de treballs de tipus pedagògic. Com que en un principi no hi havia llibres de text en català, cosa que necessitava el Col·legi per al seu funcionament, ell mateix va assumir la feina d’escriure’ls.

L’any 1981 la Generalitat va donar el nom de Francesc Flos i Calcat a un centre d’EGB, que l’any 1994 es va transformar en un Institut d’ensenyaments Secundaris. En desaparèixer la seu física del Col·legi de Sant Jordi, es va pensar que l’IES F. Flos i Calcat seria el millor indret on celebrar el centenari de la seva fundació.

Així, l’any 1998 se celebrà el Centenari de la fundació de l’escola Sant Jordi a l’IES Flos i Calcat i al Palau de la Generalitat. L’acte del centenari va recordar la seva personalitat i el Col·legi de Sant Jordi, tot ajudant a divulgar la tasca d’un dels pedagogs més importants de Catalunya i els orígens de l’escola catalana que ell fundà.