Política lingüística

erasmus+

L’aprenentatge de llengües és un avantatge competitiu arreu del món i en qualsevol àmbit. El nostre centre fa una aposta clara per l’ensenyament de l’anglès a tots els nivells formatius que s’hi imparteixen, inclosos cicles formatius.

Per dur-ho a terme es realitzen les accions següents:

– potenciar la presència de l’anglès als curriculums de cicles

– potenciar l’aprenentatge de l’anglès per part de l’alumnat i el professorat

– potenciar els intercanvis i mobilitat internacionals com a mètode per a practicar i millorar els coneixements adquirits