Programa Èxit

Consorci d'Educavió

El programa Èxit  és un projecte de l’Àrea d’Educació Secundària del Consorci d’Educació de Barcelona que es desenvolupa conjuntament amb els centres educatius amb l’objectiu prioritari de millorar  els resultats actuals i assolir l’èxit escolar per a tothom. Vol facilitar l’escolaritat en el pas de la primària a la secundària i per això s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO.

Les activitats de suport escolar es fan a la seu de l’institut dilluns i dimecres de 16.00 a 18.00 hores amb monitors especialitzats.