Política Erasmus +

erasmus+

El nostre centre promou la mobilitat internacional i, en concret, el programa Erasmus perquè creu fermament en la millora de la qualitat que aporten els intercanvis per part d’alumnes i de professorat per tal d’adquirir noves metodologies de treball.

Els objectius del intercanvis internacionals són:

 1. Reforçar la qualitat dels programes formatius mitjançant la mobilitat d’alumnat i de professorat i la cooperació transnacional.
 2. Millorar el reconeixement social de la formació professional.
 3. Incrementar el rendiment acadèmic i les competències professionals dels seus titulats.
 4. Reforçar el triangle del coneixement: educació, innovació i empreses.
 5. Millorar la direcció i el finançament.

 

Per a assolir-los, la nostra política inclou:

 • Reconeixement de la mobilitat Erasmus mitjançant un Certificat de l’estada internacional firmat per l’organització d’origen, intermediària i per l’empresa.
 • Difusió externa (via web) d’experiències i resultats. Difusió interna i reconeixement institucional de l’alumnat i professorat que participa en el programa Erasmus.
 • Selecció d’alumnat i professorat candidats garantint l’absència de qualsevol tipus de discriminació i la igualtat d’oportunitats.
 • Selecció de socis i empreses d’altres països europeus que presenten aspectes diferencials i innovadors respecte de las empreses locals.
 • Realització de projectes d’innovació i transferència tecnològica amb socis (empreses i instituts professionals) transnacionals.
 • Realització de visites a centres educatius de rellevància internacional per estudiar el seu sistema de gestió i gerència.