Organigrama 2020 / 2021

Equip directiu

 Director  Alejandro Valero
 Cap d’estudis  Eva Brunat
 Coordinadora Pedagògica  Teresa Carné
 Secretària  Mónica López

Coordinacions

 ESO Laura Guixé
 Batxillerat
Marc Carmona
 FP i Màrqueting Marta Mèlich
 Informàtica
David Cruz
 Manteniment i activitats
Ramon Aleu
 Riscos Laborals
Jaume Suriñach
 Sanitària
Judit Giménez
 Socials i Música 
Fran Cuadro
 Naturals i Educació  Física
Olga Pardo
 Matemàtiques, Tecnologia, Visual i Plàstica Josefa Sánchez
 Llengües
Roser Homar
Gestió de projectes Elisabet Valdés

Tutories

 1r ESO A  Laura Guixé
 1r ESO B Josefa Sánchez
1e ESO C
Txell Gama
 2n ESO A
Lídia Couto
2n ESO B Judit Romeu
2n ESO C Albert Álvaro
 3r ESO
 Sandra Rodríguez
 4t ESO  Cristina Gibert
 1r batxillerat
 Natàlia Riera
 2n batxillerat
Marc Carmona
 CAI A
Marc Cañellas
 CAI B
 María José Fernández
 CAI C i Cap de Seminari
 Sònia Garcia
CAI D Elena Angulo
Doumentació i Administració Sanitàries I  David Cruz
Doumentació i Administració Sanitàries II
 Fidel Rubio
Psicopedagoga i Orientació educativa
Cristina Martínez

Professorat amb altres dedicacions

Castellà María José Ibáñez
Castellà Antoni Cabanes
Anglès Belén López (Virginia Pérez)
Anglès Miguel Moreno
Biologia i Geologia Carme Collell
Ciències Socials Ana León
Física i Química Beatriz Pequín
Matemàtiques Victòria Labadie
Matemàtiques Toni Tasa
FP Emma Arnau
FP Roser Pellicer
FP Àngels Molner
FOL i Orientació FP Carles Salvador
Tècnica en Integració Social Èlia Martí

Personal d’administració i serveis

Auxiliar administrativa Ariadna Vilaprinyó
Conserge M. Àngels Martínez
Conserge Olga Carbó