Activitats extraescolars

La missió educativa de l’institut no es limita al contingut de les matèries del curículum de l’ESO sinó que es poden complementar amb les actvitats següents: