Èxit Anglès

Consorci d'Educació

 Èxit Anglès

El Programa Èxit Anglès del Consorci d’Educació de Barcelona vol impulsar un pla de treball sistemàtic per millorar la competència en expressió, interacció i comprensió oral en llengua anglesa de l’alumnat del darrer curs d’educació primària i l’educació secundària obligatòria.

Augmentem significativament les oportunitats d’exposició a l’anglès oral de l’alumnat que segueixi el programa i en fomentem l’ús efectiu en situacions d’interacció reals, amb l’acompanyament de joves estudiants universitaris formats per a desenvolupar aquesta tasca (“great friends”, “school coordinators” i “zone coordinator”).

Les activitats d’ampliació d’anglès oral es fan a la seu de l’institut dilluns i dimecres de 16.00 a 18.00 hores amb monitors especialitzats.